Dragen: I love Oxytocine

29-12-2022

Op een symposium in 2022 kom ik in aanraking met het onderwerp dragen. Tijdens het symposium is het mogelijk je in te schijven voor verschillende workshops en ik kies voor de workshop dragen. Waarom?  Mijn ervaring en kennis omtrent dragen is laag en daar ontstond nieuwsgierigheid. 

De workshop werd gegeven door een draagconsulente uit het land. Een PowerPoint met een goed verhaal, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, werd doorlopen. Als afsluiter was het mogelijk zelf een draagzak/draagdoek te proberen.

Door het verhaal ben ik geïnspireerd. Dragen heeft veel voordelen voor baby's èn moeders. En het kan geen toeval zijn, op het symposium maak ik kennis met een draagconsulente uit de regio: Tineke Kolkman.

 In het najaar van 2022 heb ik een afspraak met Tineke Kolkman, draagconsulente in Westfriesland. Zittend in een Westfriese molen aan een cappuccino ontmoeten wij elkaar. Allebei werkzaam in de geboortezorg in andere professies. Tineke is vooral kraamverzorgende in hart en nieren, maar daar naast is zij draagconsulente met haar eigen bedrijf: een lieve last. 

Ik heb het verhaal van Tineke aangehoord en ik ben overtuigd! Dragen kan helpen in het herstel na een nare ervaring in een zwangerschap, een bevalling of een kraambed.

Het is alom bekend dat mensen zoogdieren zijn, maar het is minder bekend dat er binnen de groep zoogdieren verschillende categorieën zijn. Deze categorieën zijn: vluchters, verstoppers en dragers.

Vluchters: zijn dieren die na hun geboorte al zo ver ontwikkeld zijn, zodat ze mee kunnen met de kudde. De melk van deze moeders bevatten veel eiwitten zodat botten en spieren snel ontwikkelen.

Verstoppers: dit zijn dieren zoals katten, konijnen en vossen en komen kwetsbaar ter wereld. De melk van deze moeders bevatten veel vetten voor een verzadigd gevoel. Dit is nodig om de jongen langdurig stil te laten zijn tijdens de jacht.

Dragers: dit zijn de kangoeroes, apen en de mensen en komen kwetsbaar ter wereld. De melk van deze moeders bevatten veel suikers om de hersenontwikkeling te bevorderen. De melk is snel verteerbaar waardoor de baby's niet langdurig alleen gelaten kunnen worden. Daarbij hebben draaglingen veel behoefte aan contact.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als ik nu kijk naar de jonge gezinnen van nu, hoe gedragen zij zich dan? Ik zou zeggen als verstoppers. Baby's worden aangeleerd om in hun eigen kamer te slapen en lange tijd tussen de voedingen te laten.

Dit is eigenlijk onnatuurlijk! Vanuit de geschiedenis, kijkend naar de instincten, de behoeftes en de fysiologische ontwikkeling van de mens, kan er maar één conclusie getrokken worden:

'Dragen is heel logisch' 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wist je dat wanneer mensen elkaar aanraken er het hormoon Oxytocine vrijkomt? Oxytocine, ook wel liefdeshormoon genoemd, heeft veel helpende voordelen.

Zo stimuleert Oxytocine de toeschietreflex bij borstvoeding, helpt het bij de temperatuurregulatie van de baby, houdt het de hartslag laag, zorgt het voor een evenwicht in de suikerstofwisseling en zorgt ervoor dat zowel baby als moeder/drager zich veilig voelt.

Vooral dit laatste vind ik heel belangrijk! Ik zie in mijn praktijk regelmatig vrouwen of mannen die zich niet meer veilig voelen door een nare of traumatische ervaring. 

'I love Oxytocine!'

De Oxytocine maakt dat de moeder/drager ook voordelen ervaart bij het dragen!

* Oxytocine verminderd stress en angstgevoelens

* Oxytocine regelt de bloeddruk en het cortisolniveau (cortisol is het stresshormoon)

* Het verhoogt de sociale interactie

* Bevorderd de binding met de baby

* Geeft zelfvertrouwen

* Oxytocine zorgt voor ontspanning


Sinds ik dit weet neem ik het mee in mijn coachpraktijk. Ik adviseer moeders, vaders en/of verzorgers om dagelijks hun baby te dragen. Het gezichtje van de baby op hun blote borstkas te voelen. De ontspanning en de binding te ervaren.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Naast dat ik heel enthousiast wordt van de voordelen voor de dragers, word ik ook enthousiast van de voordelen voor de baby.

* Fysiek contact is belangrijk voor de hersenontwikkeling. De baby wordt geboren met ongeveer 20% van zijn of haar hersencapaciteit. De rest ontwikkeld zich in de drie jaar na geboorte. Door de beweging van de ouders en het rechtop dragen ontvangen baby's de juiste prikkels voor de hersenontwikkeling.

* Door baby's verticaal te dragen worden zij gemotiveerd de spieren in de nek, rug en heupen te gebruiken. Het kind traint zo op zijn of haar eigen tempo. Uit een studie in Amerika blijkt dat Afrikaans kinderen die frequent gedragen worden hun hoofd significant eerder stabiliseren dan kinderen die niet gedragen worden.

* De groei van de baby wordt bevorderd doordat de baby minder energie kwijt is aan huilen en aan zijn of haar warmteregulatie

* Baby's die gedragen worden huilen minder in vergelijking met baby's die niet gedragen worden. Dit is onderzocht in een studie in Amerika waaraan 100 moeders deelnamen. De studie toont aan dat rond 6 weken na de geboorte kinderen die gedragen worden 43% minder huilen dan kinderen die niet gedragen worden. Dit komt vermoedelijk door het kalmerende effect veroorzaakt door de warmte van de huid, het geluid van de stem, het geluid van de hartslag en door het wiegen tijdens het dragen. 

* Dragen is vooral ook praktisch. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Met dragen geef je je kind een plek waar het kan leren door nabijheid. Historisch, cultureel, fysiologisch en psychologisch is het heel logisch dat baby's gedragen worden.